من 8 سال است که ازدواج کرده ام ولی تا کنون خمس نداده ام. از اول شوال امسال برای خودم سال مالی قرار داده ام .حال نمی دانم خمس 8 سال گذشتۀ خود را چگونه پرداخت کنم و توان مالی هم ندارم. لطفاً بنده را راهنمایی کنید.
من 8 سال است که ازدواج کرده ام ولی تا کنون خمس نداده ام. از اول شوال امسال برای خودم سال مالی قرار داده ام .حال نمی دانم خمس 8 سال گذشتۀ خود را چگونه پرداخت کنم و توان مالی هم ندارم. لطفاً بنده را راهنمایی کنید.

باسمه تعالی

باید با مراجعه به یک مجتهد جامع الشرایط یا وکیل وی، وضعیت مالی خود را مشخص کنید، تا وی شما را در این امر راهنمایی کند. می توانید در این مورد با همین دفتر تماس بگیرید.