اینجانب یک باب منزل مسکونی دارم که آن را اجاره می دهم. آیا می توانم تنها مبلغی را به صورت قرض از مستأجر بگیرم و خانه خود را به عنوان رهن مبلغ دریافتی، در اختیار او بگذارم و به او حقّ تصرف داده و اجازه‌ی استفاده از خانه را بدهم ؟
اینجانب یک باب منزل مسکونی دارم که آن را اجاره می دهم. آیا می توانم تنها مبلغی را به صورت قرض از مستأجر بگیرم و خانه خود را به عنوان رهن مبلغ دریافتی، در اختیار او بگذارم و به او حقّ تصرف داده و اجازه‌ی استفاده از خانه را بدهم ؟

باسمه تعالی

از آنجایی که نیت واقعی قرض دهنده، قرض دادن نیست بلکه استفاده از منزل طرف دیگر است، چنین قرضی ربوی است و حرام می باشد و اگر چنین نیتی نداشته باشد و این امور با قصد جدی انجام شود و از نظر عرف این عمل حیله در ربا محسوب نشود، اشکالی ندارد.

کد سایت fa4038