من سرایدار یک آپارتمان چهار طبقه هستم که مالک یک طبقه راضی نیست من اینجا نماز بخوانم ولی بقیه راضی هستند. من باید چه کار کنم؟
من سرایدار یک آپارتمان چهار طبقه هستم که مالک یک طبقه راضی نیست من اینجا نماز بخوانم ولی بقیه راضی هستند. من باید چه کار کنم؟

باسمه تعالی

اگر شما برای اقامت در آنجا و نگهبانی، طبق ضوابط و مقررات توسط مدیریت ساختمان  استخدام شده اید، نماز خواندن شما در آنجا صحیح است؛ هرچند برخی از ساکنان راضی نباشند.

کد سایت fa3984
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار