آیا تصرفاتی مانند خوردن چای و نماز خواندن مأمور دولت در مکانی که متعلق به بخش خصوصی است و وی از طرف دولت موظف به حضو ر در آن مکان است، جایز است؟
بنده دفتریار دفترخانه اسناد رسمی هستم که طی حکمی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان نمایندۀ ادارۀ ثبت و معاون دفترخانه در این سمت مشغول شده‌ام . حال در مواردی بین حقیر و سردفتر اختلافی پیش آمده است که باعث کدورت شخص سردفتر شده و چه بسا راضی به حضور من در آن دفترخانه نباشد. سؤال آن است که با توجه به اینکه سردفتر مالک ساختمان دفتر است، آیا استفاده از امکانات دفتر مثل خوردن آب، وضو گرفتن، نماز خواندن در دفتر، چای خوردن و استفاده از قلم و کاغذ آنجا که لازمۀ کار است و... اشکال دارد؟ و نمازم باطل است؟

باسمه تعالی

اگر دفتر خانه اسناد رسمی یک مکان خصوصی مثل یک مغازه است و اختیار آن با مالک دفتر خانه یعنی سر دفتر است، ملاک در تصرفات رضایت وی خواهد بود و چون قبلاً به شما اجازه این تصرفات را داده است تا وقتی از آن منع نکند، می توانید به تصرفات خود ادامه دهید. اگر دفتر خانه یک سازمان دولتی محسوب می شود که تابع مقررات دولتی یا رسمی است، این امر بستگی به مقررات دارد. اگر با امر سازمان دولتی موظف به حضور در آنجا و نظارت بر امور هستید، تصرفات متعارف گفته شده اشکال ندارد. ظاهراً وضو گرفتن و نماز خواندن در حد متعارفی که در ادارات و سازمان ها رایج است، جزو همان تصرفات متعارف شمرده می شود و اشکال ندارد.