در کشور استرالیا گوشت کانگورو به صورت فراوان در فروشگاه ها عرضه می‌شود، خوردن این گوشت چه حکمی دارد؟
در کشور استرالیا گوشت کانگورو به صورت فراوان در فروشگاه ها عرضه می‌شود، خوردن این گوشت چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

خوردن گوشت کانگورو جایز نیست.

کد سایت fa3873