اگر در یک پاساژ ، بعضی از مغازه داران بخواهند برای مغازه خود کولر گازی نصب کنند ولی مشکلاتی برای سایر مغازه ها ایجاد می کند، آیا این کار جایز است؟
اگر در یک پاساژ ، بعضی از مغازه داران بخواهند برای مغازه خود کولر گازی نصب کنند در حالی که پاساژ به علت قدیمی بودن، مکان مناسبی برای کابل های فشار قوی و موتور کولر ندارد و به ناچار باید این کابل ها از مقابل بعضی از مغازه ها عبور داده شود و باعث از بین رفتن نمای آن مغازه شود یا موتور کولر موجب مخفی کردن ظاهر مغازه از دید مشتریان شود یا موتور باعث ایجاد گرما در مسیر راه روها شود، آیا واجب است برای این اقدام از مغازه داران دیگر اجازه گرفته شود؟ در صورت نصب آیا مغازه دار مخالف حق برداشتن آن سیم ها و یا موتور ها را دارد؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال، رضایت سایر مالکین لازم است، و در صورتی که این اقدامات بدون رضایت آن ها باشد، آنان حق شکایت و اقدام برای جمع آوری تجهیزات را دارند.

کد سایت fa3808