آیا می توان در بیع مرابحه مبلغ را به صورت اقساط دریافت کرد؟
آیا می توان در بیع مرابحه مبلغ را به صورت اقساط دریافت کرد؟


باسمه تعالی

چنین امری بلامانع است.

کد سایت fa3685
طبقه بندی موضوعی نقد و نسیه