آیا گرفتن پول در قبال مداحی اهل بیت (ع) و خواندن دعا یا قرآن و اذان، اشکال دارد؟
آیا گرفتن پول در قبال مداحی اهل بیت (ع) و خواندن دعا یا قرآن و اذان، اشکال دارد؟ بعضی از مداحان به صورت مجانی می خوانند و می گویند ما ان شاالله اجر خود را در آخرت از مولایمان می خواهیم، آیا این پول نگرفتن و چنین اعتقادی صحیح است؟

باسمه تعالی

1. گرفتن پول در قبال این گونه امور اشکال ندارد.

2. اگر شخصی در قبال امور مستحبی مانند خواندن و دعا یا قرآن یا مداحی، اجرت دریافت نکند، اشکال ندارد و اگر این کارش همراه با قصد قربت باشد، ان شاء الله مأجور است و این اعتقاد که در آخرت اجر خود را دریافت کند، اشکالی ندارد و یک مرتبه از ایمان و توکل است.

کد سایت fa365