آیا از پول هر ماه، یک مقدار معین به یک شخص وقف نمودن صحیح است یا نه؟
آیا از پول هر ماه، یک مقدار معین به یک شخص وقف نمودن صحیح است یا نه؟ مثلاً این‌که بگویم: از پولی که هر ماه می‌گیرم 50 هزار تومان به فلان شخص خواهم داد؟

باسمه تعالی

این کار نذر است و نه وقف (وقف به معنی نگه داشتن عین مال و آزاد گذاشتن منافع آن است). و نذر اگر با صیغۀ صحیح شرعی خوانده شود، عمل به آن واجب است.

کد سایت fa3603