1- این جانب به مدت 13 سال است که به دین اسلام روی آوردم. اما از آن جا که والدینم هندو مذهب هستند می خواهم بدانم آیا غذا خوردن در خانه آنها حرام است؟
1. این جانب به مدت 13 سال است که به دین اسلام روی آوردم. اما از آن جا که والدینم هندو مذهب هستند می خواهم بدانم آیا غذا خوردن در خانه آنها حرام است؟ 2. من در زامبیا زندگی می کنم و کالاهای اینجا توسط انجمن سنی ها مهر تأیید زده می شود و در سیستم آنها خوردن خرچنگ، کوسه ماهی، اختاپوس، و انواع ماهی های عجیب و غریب حلال است. با این اوصاف حتی علیرغم حلال بودن آنها چگونه می توانیم این نوع خوراکی ها را مصرف کنیم؟ 3. لازم به ذکر است که در اکثر فست فودها و یا رستورانهای اینجا خیلی از آشپزها و یا کمک آشپزها مسلمان و یا حتی مسیحی و یهودی هم نیستند، اما آنها از طرف انجمن سنی ها برای این کار تأییدیه مجاز به کار گرفته اند. در آن صورت آیا غذا خوردن در آنجا حرام است؟ 4. در خصوص سس سویا، چیپس، و اسنکی که چینی، هندی و ... هستند، آیا خوردن آنها با در نظر گرفتن آنکه آنها دارای گواهی تأیید هستند، حلال است؟

باسمه تعالی

1. با رعایت موازین شرعی از سوی شما، به لحاظ پاک و حلال بودن غذا، خوردن در خانه والدین هندو اشکالی ندارد.

2. آنچه از نظر فقه اهل البیت (ع) حلال است و مسلمانان آن را حلال شمرده اند، می توانید مصرف کنید.

3. اگر علم به نجاسات یا حرمت غذای آنها ندارید، و گوشت مصرفی را مسلمانان دارای ذبح شرعی می شمارند، غذا خوردن در آنجا جایز است و اگر نسبت به گوشت چنین احرازی وجود ندارد، از آن اجتناب کنید، ولی خوردن سایر چیزها جایز است.

4. این گونه امور مادامی که علم به نجاست یا حرمت آنها ندارید، با توجه به تایید مسلمانان، حلال محسوب می شوند.