خریداری و نگهداری آکواریوم در منازل به عنوان تفریح از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
خریداری و نگهداری آکواریوم در منازل به عنوان تفریح از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

فی نفسه اشکال ندارد.

کد سایت fa3137
طبقه بندی موضوعی اقسام معاملات