شخصی که مبتلا به سرطان است جهت درمان، وام قرض الحسنه ای دریافت کرده است آیا میتواند این وام را به شخص مستحقی که مشکل ودیعه مسکن دارد بدهد که آبروی شخص محفوظ بماند؟
شخصی که مبتلا به سرطان است جهت درمان، وام قرض الحسنه ای دریافت کرده است آیا میتواند این وام را به شخص مستحقی که مشکل ودیعه مسکن دارد بدهد که آبروی شخص محفوظ بماند؟

باسمه تعالی

اگر در قرارداد بانک این پول فقط برای کار خاصی مثل درمان سرطان پرداخت شده است، نمی توان آن را صرف مورد دیگری کرد. ولی اگر پول به عنوان قرض اعطا شده و شرطی برای مصرف آن تعیین نشده است، مصرف آن در هر موردی بلامانع است.

کد سایت fa3111
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی قرض|احکام بانک