تاکنون خمس مالم را پرداخت نکرده ام. چگونه باید محاسبه کنم؟
بنده تاکنون خمس مالم را پرداخت نکرده ام و هر چه جمع کرده ام، به صورت سکه و سهام بعضی از شرکت های بورسی تبدیل کرده ام که بر این ها سال تمام نشده است؛ اما از کل پولی خریده شده اند که در بیش از یک سال گذشته جمع کرده ام. ضمناً سرمایه ای که تا الآن دارم مقداری از آن بابت پرداخت دیۀ فوت پدرم به من رسیده است و مقداری هم از یک موسسۀ بین المللی به صورت جایزۀ تحصیلی دریافت کرده ام و مابقی هم درآمد مشترک خودم و همسرم بوده است. خواهشمندم بنده را در محاسبۀ خمس مالم راهنمایی کنید. لازم بذکر است سهامی هم که خریده ام برای سرمایه گذاری میان مدت است و به صورت پول نقد نیست.

باسمه تعالی

معادل آن مقدار از قیمت سکه ها و سهام ها که از محل دیه خریداری شده است، مشمول خمس نمی شود اما بقیه در صورتی که گذران زندگی تان متوقف بر خرید و سرمایه گذاری در آن ها بوده است، خمس ندارد. در غیر این صورت مشمول خمس خواهند بود. اما سودهایی که بابت سودی نقدی از سهام ها دریافت کرده اید، در صورتی که چیزی از آن در سر سال خمسی یا پس از یک سال از حصول آن، باقی بماند، خمس باقی مانده باید پرداخت شود.