آیا بلند شدن در هنگام شنیدن نام مخصوص امام زمان (قائم)، در ابتدای خطبه های نماز جمعه یا در هنگام خواندن و یا شنیدن نام امام زمان در ادعیه مختلف مانند دعای عهد، واجب است؟
آیا بلند شدن در هنگام شنیدن نام مخصوص امام زمان (قائم)، در ابتدای خطبه های نماز جمعه یا در هنگام خواندن و یا شنیدن نام امام زمان در ادعیه مختلف مانند دعای عهد، واجب است؟

باسمه تعالی
خیر، این عمل واجب نیست، هر چند انجام آن به عنوان احترام بهتر است.

کد سایت fa251 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مهدویت|نماز جمعه|مجلس اهل بیت