تحریک شهوت در موسیقی چقدر باید باشد؟ آیا شخص ملاک است یا عموم؟ آهنگ های عاشقانه چه حکمی داره؟
تحریک شهوت در موسیقی چقدر باید باشد؟ آیا شخص ملاک است یا عام؟ آهنگ های عاشقانه (دستاتو بذار توی دستام، بیا پیشم بشین، دوستت دارم و ... چشمات قشنگه و از این چیزها) چه حکمی داره؟

باسمه تعالی

1. همین مقدار که بیدار شدن قوۀ شهوت صدق کند، هرچند خیلی کم باشد، حرمت ثابت است.

2. موسیقی ای حرام است که یکی از دو ویژگی زیر را داشته باشد:

الف ـ باعث خروج شخص مکلف از حال عادی گردد؛ مثلاً شهوت را در وی تحریک کند؛ هرچند همین موسیقی اگر به گوش نوع مردم برسد، باعث خروج از حال عادی نشود.

ب ـ موجب خروج نوع مردم از حال عادی شود؛ هرچند اگر به گوش شخص مکلف برسد، باعث خروج وی از حال عادی نشود.

3. موسیقی مربوط به کیفیت صدا است و نه محتوا ولی گاهی محتوای موسیقی می تواند در تحقق شرایط حرمت مؤثر باشد و وجود عبارات عاشقانه می تواند چنین ویژگی ای را داشته باشد.

کد سایت fa2398
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی