آیا خواندن نماز عید سعید فطر در روز عید، واجب است؟
آیا خواندن نماز عید سعید فطر در روز عید، واجب است؟

باسمه تعالی

نماز عید فطر در زمان غیبت مستحب است و اگر بخواهند آن را به جماعت بخوانند، باید به امامت مجتهد جامع الشرایط که دارای ولایت است یا فردی که از سوی او اذن دارد، اقامه کنند.

کد سایت fa239
طبقه بندی موضوعی نماز عیدین