آیا خرید و فروش سهام به طریق سریع و حرفه‌ای که به Day Trading یا «تجارت روز» معروف است و از بالا پایین شدن قیمت سهام در آن روز سود می‌برند، جایز است؟
این جانب در حال حاضر در بازار بورس سهام و ارز بر پایۀ کوتاه مدت و بلند مدت مشغول به تجارتم. آیا خرید و فروش سهام به طریق سریع و حرفه‌ای که به Day Trading یا «تجارت روز» معروف است و از بالا پایین شدن قیمت سهام در آن روز سود می‌برند، جایز است؟

 باسمه تعالى

بهره گیری از نوسانات قیمت در کوتاه مدت و حتی یک روز و کمتر در صورتی که معامله واقعی و غیر صوری باشد و در چارچوب قوانین و مقررات و نیز ضوابط شرعی انجام شود، جایز است.