من در اروپا زندگی می کنم. آیا درست است که فرزندم را به مدرسه اهل سنت که تنها مدرسه اسلامی شهر ماست بفرستم؟
من در اروپا زندگی می کنم. آیا درست است که فرزندم را به مدرسه اهل سنت که تنها مدرسه اسلامی شهر ماست بفرستم؟ یا این که بهتر است او را به مدارس دولتی یا غیرانتفاعی بفرستم که مطالب دینی مسیحی به آنها نمی آموزند؟

 

باسمه تعالى

بچه را به مدرسه ای بفرستید که احتمال انحراف عقیدتی در آن کمتر باشد.

 

کد سایت fa2256
طبقه بندی موضوعی سؤالات ساکنان غرب