دانلود فیلم از اینترنت چه حکمی دارد؟
دانلود فیلم از اینترنت چه حکمی دارد؟ مثلا دانلود فیلم ساخت ایران از سایت پی سی جوان که نوشته مطابق با قوانین جمهوری اسلامیست حکمش چیست؟

 باسمه تعالى

اگر با قوانین کشور منافاتی نداشته باشد و مفسده ای در آن نباشد اشکالی ندارد.

در مورد تطابق عملکرد سایت با قوانین، ادعای سایت مزبور اگر متهم به دروغ گویی نباشد مقبول است.

 

کد سایت fa2228