حکم طلاق غیر شرعی چیست؟
زن مسلمانی از شوهرش در دادگاه دولتی یک کشور غیر اسلامی، رسما جدا شده ولی صیغه ی طلاق خوانده نشده است. شوهر این زن مردی ظالم و فاسقی است و می گوید که هیچ وقت شرعا طلاقت نمی دهم که تا آخر عمرت تنها بمانی. الآن این زن چه کند؟

باسمه تعالى

این زن با مراجعه به یک مجتهد جامع الشرایط یا یک محکمه اسلامی، می تواند تقاضای طلاق کند و پس از طلاق شرعی و سپری شدن عده طلاق ازدواج نماید.

کد سایت fa2126
طبقه بندی موضوعی احکام متفرقه طلاق