آیا انجام اعمال عمره در حال جنابت موجب بطلان عمره است؟ اگر کسی این احکام را نداند آیا تفاوتی ندارد؟
من حدود 6 سال پیش به حج عمره مشرف شدم. درحالی که از قبل خودارضایی می کردم و نمی دانستم که این کار خود ارضایی نام دارد و حرام است!!! اصلا آگاهی نداشتم و هیچ اطلاعی نداشتم!!! و یادم نمی آید که غسلی انجام داده بودم قبل از رفتن یا نه!!! یعنی امکان این وجود دارد که نماز طواف نسا که خواندم غلط باشد؟! و کلا حج من مشکل دارد؟ یعنی خدایی که این قدر مهربان و توبه پذیر است همچون منی را که از قبح کار خود آگاهی کامل نداشتم مرا به حج دعوت می کند و آن را از من نمی پذیرد؟! من اکنون که متوجه شدم این امر گناه است توبه کردم و اقدام به ترک آن نموده ام... و در عذاب وجدانی شدید به سر می برم! آیا خداوند نمیبخشد گناهی را که از سر بی اطلاعی بوده و حج من باطل است؟!. من که ذره ای به ارادۀ خداوند در بخشش شک ندارم. پس چرا باید طوافم باطل باشد؟!.

باسمه تعالى
1. اگر خودارضایی منجر به ارگاسم و خروج منی شود، غسل واجب است.
2. اگر پس از جنابت شخص غسل جنابت انجام دهد، حدث او زایل می شود هر چند علم به جنابت نداشته باشد و غسل را از روی رجا یا احتیاط انجام دهد.
3. اگر شخص غسل واجب یا مستحبی مثل غسل مس میت یا حیض یا جمعه یا احرام انجام دهد‚ مجزی از غسل جنابت است .
4. اگر شما خود ارضایی منتهی به جنابت داشته اید و بعد از آن تا هنگام طواف یا نماز طواف غسل جنابت یا هر غسل واجب یا مستحبی انجام نداده اید، هنوز از احرام خارج نشده اید و باید در اسرع وقت کسی که از شما در آن بخش اعمال نیابت کند بیابید و وی را نایب قرار دهید.
و در هر حال از رحمت الهی مأیوس نباشید.

کد سایت fa2113 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه حج