آیا می توانم فیش حج تمتع را از کسانی که قبلاً ثبت نام کرده اند بخرم؟ مشکل شرعی ندارد؟
آیا می توانم فیش حج تمتع را از کسانی که قبلاً ثبت نام کرده اند بخرم؟ مشکل شرعی ندارد؟

باسمه تعالى
اگر این کار بر اساس مقرارت قانونی انجام شود بلا مانع است.

کد سایت fa2096 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه حج