آیا مبالغی که در کتابخانه های عمومی به عنوان جریمه دیرکرد عودت کتاب می گیرند ربا است؟
از کتابخانه ای کتابی گرفتم ولی در روزی که باید پس می دادم، پس ندادم و چند روزی به تاخیر افتاد و بعد وقتی بردم تحویل بدهم برای هر روز تاخیر 50 تومان حساب کردند. ( البته در فرم اولیه این موضوع تاخیر ذکر شده بود و من نیز اطلاع داشتم) آیا این پولی که با عنوان دیرکرد می گیرند ربا است؟

 

باسمه تعالى

مبالغی که به عنوان جریمه دیرکرد عودت کتاب گرفته می شود ربا نیست.

کد سایت fa2089
طبقه بندی موضوعی احکام ربا