عدۀ زن مطلقه چند روز است؟
مدت زمان عده نگه داشتن زن طلاق گرفته چند روز است؟

باسمه تعالی

1. عدۀ طلاق برای زنی که حیض می بیند، گذاراندن سه دوره پاکی از زمان جاری شدن صیغۀ طلاق است؛ یعنى بعد از آن که در پاکى طلاق داده شد، به قدرى صبر کند که دو بار حیض ببیند و پاک شود. همین که حیض سوم را دید، در واقع با احتساب پاکی زمان طلاق، سه پاکی را گذارنده است و عده اش تمام مى‌شود.

2. عدۀ طلاق برای زنی که در سن حیض قرار دارد اما خون نمی بیند، سه ماه کامل قمری از زمان جاری شدن صیغۀ طلاق است.

کد سایت fa2044
طبقه بندی موضوعی احکام عده طلاق|احکام عده