در ماه مبارک رمضان بیدار شدن از خواب برای سحر برایم مشکل است بعضی ازشب ها از ماده محرک شیشه استفاده می کنم که من را بیدار نگه دارد. در ضمن یک انرژی هم به من می دهد جهت نماز و قرآن خواندن. حکم این چیست؟
در ماه مبارک رمضان بیدار شدن از خواب برای سحر برایم مشکل است بعضی ازشب ها از ماده محرک شیشه استفاده می کنم که من را بیدار نگه دارد. در ضمن یک انرژی هم به من می دهد جهت نماز و قرآن خواندن. حکم این چیست؟

باسمه تعالی

استفاده از مواد مخدر که دارای ضررهای فراوان برای انسان است، حرام می باشد و جز در موارد اضطراری با تجویزپزشک متخصص و متدین آن هم، در حد تجویز، جایز نیست.

کد سایت fa197 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مواد مخدر و دخانیات