شرایط واجب الحج بودن را لطفاً توضیح دهید.
شرایط واجب الحج بودن را لطفاً توضیح دهید.

باسمه تعالی
کسی که بالغ و عاقل باشد و هزینۀ سفر به مکه و اقامت در آنجا و بازگشت به جایی که قصد ماندن در آنجا را دارد، داشته باشد و سفر حج اختلالی در زندگی او ایجاد نکند و برای او ضرر یا سختی غیر متعارفی نداشته باشد و راه برایش باز باشد و مانع جسمی از سفر حج نداشته باشد. باید حج به جا آورد و این حج، حج واجب، یعنی حجة الاسلام، است.

کد سایت fa1963 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام حج