آیا ورود به سایت های غیر اخلاقی مجاز است؟
چند هفته پیش وارد سایتی مستهجن شدم(که الان پشیمانم و توبه کردم). سایت قسمت های مختلفی داشت. از قضا متوجه شدم قسمتی از این سایت مخصوص کودک آزاری و این حرف هاست. من ترسیدم و وارد آن قسمت سایت نشدم. اما بی توجه به این موضوع به بازدید از بقیه قسمت های سایت پرداختم. حالا سوال بنده این است که در صورت آسیب دیدن و یا مرگ کودکی در آن قسمت سایت در آینده: 1. بنده شریکم؟ 2. برای کفاره چه کنم با توجه به اینکه می دانستم ممکن است پولی به مسئولان سایت برسد. اگر بازدید من موجب شده باشد پولی به آنها برسد و آنها رفته باشند و با پول من قتل کرده باشند آیا این کار من شرکت در قتل و یا معاونت هست؟ و آیا گناهی بر گردن من هم هست؟ برای کفاره آن چه کنم؟

باسمه تعالی

1 . ورود به این گونه سایت ها جایز نیست.

2 . پرداخت وجه و کمک به این سایت ها حرام است.

3. اگر با پولی که شما پرداخت می کنید، عمل حرامی انجام شود، شما در قبال آن عمل حرام مسئولیتی ندارید.