من 8 ماه هست که عروسی کردم. جلسات خانوادگی داریم که قرعه کشی می کنیم و ربع سکه برنده می شوم. آیا این سکه ها خمس دارد؟ چه طور باید خمسش را حساب کنیم؟
من 8 ماه هست که عروسی کردم. جلسات خانوادگی داریم که قرعه کشی می کنیم و ربع سکه برنده می شوم. آیا این سکه ها خمس دارد؟ چه طور باید خمسش را حساب کنیم؟

باسمه تعالی

اگر در سر سال خمسی تان یا پس از گذشت یک سال از دریافت هر سکه، چیزی از آن سکه ها یا مبلغ حاصل از فروش آن ها باقی مانده باشد و خرج نکرده باشید، باید یک پنجم باقی مانده را به عنوان خمس بپردازید.