آیا جشن گرفتن و یا شرکت کردن در جشن کریسمس و هالووین جایز است؟
برخی از مسلمانان، کریسمس و هالووین را جشن می گیرند. در این خصوص می خواهم نظرتان را بدانم که آیا جشن گرفتن این ایام و یا شرکت در چنین جشن هایی حرام است؟

باسمه تعالی

اگر چنین رفتار هایی موجب تقویت عقاید باطل باشد، حرام است، در غیر این صورت جایز است.

کد سایت fa1706