متاسفانه ما از حرام بودن گوشت خرچنگ بی اطلاع بودیم و یک بار شوهرم در رستوران گوشت خرچنگ سفارش دادند. الان وظیفۀ ما چیست؟
متاسفانه ما از حرام بودن گوشت خرچنگ بی اطلاع بودیم و یک بار شوهرم در رستوران گوشت خرچنگ سفارش دادند. الان وظیفۀ ما چیست؟

باسمه تعالى
خوردن خرچنگ حرام است ولی اگر شخص بدون اطلاع آن را بخورد و در این جهل معذور باشد مثلا یقین داشته باشد که حلال است، حرمت ندارد.

کد سایت fa1564 کد بایگانی 0