دختری هستم حدود20 سال دارم از کودکی استمنا می کردم ولی تا دو ماه پیش هیچ اطلاعی از این که این کار گناه است و غسل دارد، نداشتم و بدون غسل نماز می خواندم . الان سعی در ترک این کار کرده ام آیا من باید تمام نماز هایم از 9سالگی تا20 سالگی را از اول بخوانم؟
دختری هستم حدود20 سال دارم از کودکی استمنا می کردم ولی تا دو ماه پیش هیچ اطلاعی از این که این کار گناه است و غسل دارد، نداشتم و بدون غسل نماز می خواندم . الان سعی در ترک این کار کرده ام آیا من باید تمام نماز هایم از 9سالگی تا20 سالگی را از اول بخوانم؟

باسمه تعالی

در هر مورد که استمنا به ارگاسم منتهی شده باشد، غسل واجب بوده است و نمازهایی که بدون غسل خوانده شده است، باید اعاده شود. ولی اگر شما در طول این مدت به غسل های دیگری مانند غسل حیض مقید بوده اید با انجام آن غسل ها، غسل جنابت از شما برداشته شده است و نماز هایی که با آن خوانده اید صحیح است و نیاز به قضا ندارد.

کد سایت fa1477 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی اغسال|نماز قضا|خود ارضایی