آیا روزه بر مریضی که هنگام روز در ماه مبارک رمضان بهبود یافته، واجب است؟
آیا روزه بر مریضی که هنگام روز در ماه مبارک رمضان بهبود یافته، واجب است؟

باسمه تعالی

اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا آن وقت کارى که روزه را باطل مى‌کند، انجام نداده باشد، بنا بر احتیاط واجب باید نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، روزۀ آن روز بر او واجب نیست.

 

کد سایت fa1367 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام نیت کردن