آیا عمداً می توان نیت روزۀ واجب غیر معین را تا قبل از اذان ظهر به تأخیر انداخت؟
آیا عمداً می توان نیت روزۀ واجب غیر معین را تا قبل از اذان ظهر به تأخیر انداخت؟

باسمه تعالی

اگر براى روزه واجب غیر معینى مثل روزه قضاى ماه رمضان در جایی که وقت آن وسعت دارد یا روزه کفاره عمداً تا نزدیک ظهر نیت نکند، اشکال ندارد، بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد، یا تردید داشته باشد که بگیرد یا نه، چنانچه کارى که روزه را باطل مى‌کند انجام نداده باشد و پیش از ظهر نیت کند، روزه او صحیح است.

 

کد سایت fa1365
طبقه بندی موضوعی احکام نیت کردن