آیا در نیت روزه تعیین نوع روزه لازم است؟
آیا در نیت روزه تعیین نوع روزه لازم است؟

باسمه تعالی

اگر بخواهد غیر روزۀ رمضان روزۀ واجب دیگرى بگیرد، در صورتى که آن چه بر او واجب شده است انواع متعدّدى باشد، باید آن را معین نماید، مثلاً نیت کند که روزه قضا یا روزه نذر مى‌گیرم. ولى در ماه رمضان لازم نیست نیت کند که روزه ماه رمضان مى‌گیرم، بلکه اگر نداند ماه رمضان است یا فراموش نماید، و روزه دیگرى را نیت کند روزه ماه رمضان حساب مى‌شود و هم چنین در روزه مستحبى و روزه‌اى که زمانش معین است، تعیین لازم نیست.

 

کد سایت fa1356 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام نیت کردن