چه زمانی برای روزه مستحبی می توان نیت نمود؟
چه زمانی برای روزه مستحبی می توان نیت نمود؟

باسمه تعالی

وقت نیت روزه مستحبى از اول شب است تا موقعى که به اندازۀ نیت کردن به مغرب وقت مانده باشد که اگر تا این وقت کارى که روزه را باطل مى‌کند، انجام نداده باشد و نیت روزه مستحبى کند روزه او صحیح است.

 

کد سایت fa1354 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام نیت کردن