چگونگی نیت روزه را بیان فرمایید؟
چگونگی نیت روزه را بیان فرمایید؟

باسمه تعالی

1. لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب و ذهنش بگذراند یا به زبان جارى کند و مثلاً بگوید: فردا روزه مى‌گیرم، بلکه همین قدر کافى است که می داند و قصد دارد براى خداوند متعال از اذان صبح تا مغرب کارى که روزه را باطل مى‌کند، انجام ندهد. 

2. انسان مى‌تواند در هر شب از ماه رمضان براى روزۀ فرداى آن نیت کند و بهتر است که شب اول ماه هم، نیت روزۀ همه ماه را بنماید.

کد سایت fa1352
طبقه بندی موضوعی احکام نیت کردن