شهادت به عصمت حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ در اذان و اقامه به عنوان تبرک و تیمن و نه به قصد جزئی از واجب چه حکمی دارد؟
شهادت به عصمت حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ در اذان و اقامه به عنوان تبرک و تیمن و نه به قصد جزئی از واجب چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

با توجه به احتمال بدعت و احتمال سوء استفادۀ دشمنان مکتب اهل بیت ـ علیهم السلام ـ اجتناب از این کار به ویژه در محافل علنی واجب است.

 

کد سایت fa1265 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی اذان و اقامه