گاهی برای قرض دادن، مبلغی معادل فلان مقدار دلار یا فلان قدر طلا، قرض داده و شرط می کنند که معادل همان مقدار دلار پس بگیرند. این قرض اشکالی دارد؟
1. برخی اوقات برای حفظ ارزش پول در هنگام قرض، بجای ارز رایج کشور( ریال) از ارز با ثبات تر دیگری ( یورو یا دلار) استفاده می کنند. از آنجا که تبدیل ریال به ارز خارجی هزینه دارد این تبدیل به صورت معادل سنجی انجام می شود، یعنی مبلغی معادل فلان مقدار دلار قرض داده و شرط می کنند که معادل همان مقدار دلار پس بگیرند. این قرض اشکالی دارد؟ 2. اگر با طلا یا سکه طلا همین کار را کنند چطور؟ مثلا معادل سه سکه بدهند و بعد هم معادل یا اصل سه سکه پس بگیرند؟

باسمه تعالی

1. در صورتی که هنگام تأدیه قرض، ارزش همان روز ارز مورد نظر پرداخت شود، اشکال شرعی ندارد.

2. اشکالی ندارد.

کد سایت fa1209
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی قرض