لطفا نظرتان را در خصوص سپردۀ طلا در بانک اعلام فرمائید؟
خواهشمند است نظر مبارک را در خصوص سپردۀ طلا در بانک اعلام فرمائید. ( از نظر حلیت معامله و سود آن / همچنین تعلق خمس و یا زکات ). شرایط این سپرده بر طبق اطلاعیۀ رسمی بانک ذیلاً تقدیم می گردد. در این سپرده هیچ طلای واقعی معامله و مبادله نمی شود . اما در مقابل سپردۀ ریالی مشتری، بانک معادل ارزش طلای به قیمت جهانی را متعهد می شود: به نقل از اطلاعیه بانک: « مشتریان می‌توانند با پرداخت معادل ریالی، مبلغ ارزی هر گرم طلا و خرید حداقل 5 گرم طلای 24 عیار، حساب جاری ارزی بر پایه طلا افتتاح کنند. در این حساب برای افتتاح کننده، یک گواهی رسید حساب سپردۀ طلا (غیرقابل نقل و انتقال) صادر می‌گردد. چنانچه صاحب حساب در کمتر از دو ماه از زمان افتتاح حساب، درخواست استرداد وجه حساب خود را کند، معادل ریالی ارز مندرج در برگ گواهی رسید (به مأخذ روز) به وی پرداخت خواهد شد. اما بعد از سررسید دو ماهه، همۀ مشتریان می‌توانند در هر زمان که مایل باشند نسبت به دریافت سپردۀ خود بر اساس ارزش روز فروش طلا اقدام نمایند. مشتریان باید حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ افتتاح حساب، تمایل خود را نسبت به تمدید یا عدم تمدید سپرده، به بانک اعلام نمایند. در مقایسه با خرید فیزیکی طلا، در هزینه‌هایی همچون هزینه ساخت و کارمزدهای مختلف صرفه‌جویی خواهد شد. ارزش پول حفظ می‌شود و صاحب حساب از سود قابل توجه حاصل از افزایش قیمت طلا در شرایط مختلف اقتصادی برخوردار می‌گردد. ریسک‌های مربوط به نگهداری طلا درمقابل سرقت، مفقود شدن و... بدون هیچ هزینه‌ای پوشش داده‌ می‌شود.

باسمه تعالی

1. چنین معامله ای که در واقع نوعی قرض بر پایۀ کالای معیار (ارز و طلا) محسوب می شود،  اشکال ندارد.

2. اگر مالی که از این طریق سپرده گذاری شده است، از اموالی باشد که به آن خمس تعلق می گیرد، پس از گذشت یکسال از تحصیل اصل مال، خمس آن واجب است؛ البته تا وقتی که این مال در سپرده است و نزد بانک قرار دارد، می تواند پرداخت خمس آن را به تأخیر بیاندازد. ولی به محض دریافت آن از بانک باید خمس آن را که یک پنجم ارزش فعلی سپرده است، به صورت ارز یا طلا و یا ریال پرداخت کند.

3. زکات به این موارد تعلق نمی گیرد.