حکم تکالیف فوت شدۀ کسی که ایمان به دین نداشته و بعد از گذشت مدتی ایمان پیدا کرده است، چیست؟
من دختری 26 ساله هستم و چند ماهی است که مورد نظر و رحمت حق تعالی قرار گرفته ام و به دین مبین اسلام ایمان آورده ام. قبل از این مدت تقریبا بی دین بوده ام و فقط به خدا ایمان داشته ام. می خواهم بدانم حکم نماز و روزه های من از 9 سالگی تا 26 سالگی چگونه است؟ آیا باید قضای همگی را به جا آورم؟

باسمه تعالی

اگر قبل از تشرف به اسلام، مسلمان ـ ولو در شناسنامه ـ نبوده اید، یعنی پدر یا مادر شما مسلمان نبوده اند و اگر بوده اند شما قبل از بلوغ، اظهار عدم ایمان به اسلام کرده باشید، در این صورت نماز و روزه های قبلی شما ـ یعنی قبل از اسلام شما ـ قضا ندارد. ولی اگر قبلاً مسلمان بوده اید ـ ولو به این معنا که یکی از پدر یا مادر شما مسلمان بوده اند و شما قبل از بلوغ اظهار عدم ایمان به اسلام نکرده اید ـ تمام نماز ها و روزه ها را باید قضا کنید. 

کد سایت fa1102 کد بایگانی 0