اعطای وام به شرط سپرده گذاری قبلی چه حکمی دارد؟
در صورتی که بانک وام را فقط به افرادی که قبلا سپرده گذاری کرده اند بدهند، آیا این مسأله شرطی برای قرض است و حکم آن چیست؟

باسمه تعالی

اگر سپرده گذاری شرط اعطای وام باشد اشکالی ندارد. هر چند قرض دادن به بانک به شرط اعطای تسهیلات، ربوی است.

 

کد سایت fa1092
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی قرض