وقتی در عربستان با اهل تسنن نماز جماعت می خوانیم، گاهی بین صفوف آن ها فاصله می افتد و مثلاً صف زنان در مسجد النبی همواره از صف مردان چندین متر فاصله دارد، آیا نماز ما با وجود این فاصله صحیح است؟
وقتی در عربستان با اهل تسنن نماز جماعت می خوانیم، گاهی بین صفوف آن ها فاصله می افتد و مثلاً صف زنان در مسجد النبی همواره از صف مردان چندین متر فاصله دارد، آیا نماز ما با وجود این فاصله صحیح است؟

باسمه تعالی

رعایت شرایط نماز و جماعت تا جایی که منافات با تقیه نداشته باشد، لازم است. در فرض سؤال لازمۀ رعایت تقیه، شرکت در نماز جماعت اهل سنت است و معمولاً شرکت در این نماز، امکان رعایت برخی شرایط جماعت  مثل فاصلۀ معتبر بین مأمومین را از بین می برد. بنابراین نماز شما و زنان صحیح است.

کد سایت fa1060
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت|تقیه