باسمه تعالی سلام علیکم بعضی مؤمنان به زید برای اینکه مستحق است بعضاً به او از وجوهات شرعی داده اند. سوال : با اینکه از نظر فقهی مستحق به وجوهات بوده، ولی اگر بخواهد احتیاط کند و الآن که وجوهات قبول نمیکند یا اصلأ در حقیقت مستحق نبوده و از وجوهات گرفته و فرض کنیم الان پول هم دارد، آیا زید الآن میتواند احتیاطا تمام وجوهات شرعی که قبول کرده -بدون اینکه به صاحبانش (آنهای که به زید داده اند) بگوید - مخفیانه به مسکینها یا به فقراء بدهد یا به دفتر فقیه بدهد از طرف صاحبانشان، یا نه، باید به صاحبانشان بگوید و بعد از رضایت آنها بدهد ؟

باسمه تعالی

1. اگر فرد به لحاظ فقهی مستحق دریافت وجوهات است، عمل پرداخت کننده صحیح واقع شده و پول به ملک فرد مستحق در آمده است. در نتیجه اختیار عمل با خود اوست و می‌تواند هرطور که می‌خواهد آن مال را از ملک خود خارج کند.
2. اگر فرد واقعاً مستحق نباشد مالک وجه نمی‌شود؛ اما نیازی به بازگرداندن وجه به صاحب آن نیست و میتواند مستقیما و بدون کسب اجازه آن را به مستحق واقعی بپردازد.
3. اگر شخصی در اصل شمول حکم نسبت به خودش شک نداشته باشد و با این وجود  احتمال بدهد که در متن واقع مستحق نباشد، نیازی نیست احتیاط کند.