اگر در لباسی عین نجاست وجود داشته باشد و بعد از بیرون آوردن آن از لباسشویی ببینیم که عین نجاست همچنان روی آن باقی مانده است؛ 1. سایر لباس‌ها که عین نجاست ندارند، متنجس اول محسوب می‌شوند یا متنجس دوم؟ 2. بندی که لباس‌ها روی آن پهن می‌شوند، متنجس چندم حساب می‌شود؟
سلام و عرض ادب و احترام. وقت شما بخیر. اگر در لباسی عین نجاست وجود داشته باشد و بعد از بیرون آوردن آن از لباسشویی ببینیم که عین نجاست همچنان روی آن باقی مانده است؛ 1. سایر لباس‌ها که عین نجاست ندارند، متنجس اول محسوب می‌شوند یا متنجس دوم؟ 2. بندی که لباس‌ها روی آن پهن می‌شوند، متنجس چندم حساب می‌شود؟ خداوند شما را حفظ بفرماید انشالله. با تشکر

باسمه تعالی
 از آنجا که در ماشین های لباس شویی هنگام آب کشی اتصال با آب کر قطع می شود و آب قلیل در ماشین می‌ماند،پس این آب متنجس اول و لباس هایی که با این آب در تماس هستند، متنجس دوم و طنابی که این لباس ها با آن تماس پیدا می کنند، متنجس سوم است.

کد سایت fa10247
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات