پدری در دوران حیاتش سرمایه ای طلا به وزن یک کیلو به یکی از فرزندانش که مغازه طلافروشی داشته به صورت امانت می دهد که از کارکرد ان چیزی به پدر بدهد اما دردوران حیات پدر یک جورایی این سرمایه را دیگه به پدر نمی دهد. بعد از فوت پدر به خاطر اینکه این فرزند این حرکت را درقبال پدر انجام داد ورثه یک قسمتی از مال پدر را به این پسر ندادند وپسر هم امضا میکنه که مشکلی نیست وچشم پوشی میکنه اما بعد از چند سال میگه این امضا ی من بیخودی بوده ومن مال را می خوام البته دراین توافق نامه قرار دادی مبنی بر انتقال سهم الارث در مقابل طلا نبوده چون اصلا عقیده به پایمالی این حق نبوده اما امضا کرده توافق نامه را که ان زمان چشم پوشی کرده از یک سری اموال وایا اگه بتونه از امضاش پشیمان بشه ایا ورثه می تونند ادعا کنند از طلای پدر
با سلام وعرض ادب استفتایی داشتم که چند خانواده مذهبی درگیر ان هستند که جوابشون را بفرمایید پدری در دوران حیاتش سرمایه ای طلا به وزن یک کیلو به یکی از فرزندانش که مغازه طلافروشی داشته به صورت امانت می دهد که از کارکرد ان چیزی به پدر بدهد اما دردوران حیات پدر یک جورایی این سرمایه را دیگه به پدر نمی دهد وپدر هم بسیار عصبانی میشه وازدستش ناراضی بود وپسر هم خدا می داند که سرمایه را چکار کرده ایا حیف ومیل شده یا پنهانی مالی خریده واقعا نمی دونیم حق با کیه به هر حال بعد از فوت پدر به خاطر اینکه این فرزند این حرکت را درقبال پدر انجام داد ورثه یک قسمتی از مال پدر را به این پسر ندادند وپسر هم امضا میکنه که مشکلی نیست وچشم پوشی میکنه اما بعد از چند سال میگه این امضا ی من بیخودی بوده ومن مال را می خوام البته مالش تقسیم شده بین ورثه دیگه وبعد از ۵ سال ادعا می کند البته دراین توافق نامه قرار دادی مبنی بر انتقال سهم الارث در مقابل طلا نبوده چون اصلا عقیده به پایمالی این حق نبوده اما امضا کرده توافق نامه را که ان زمان چشم پوشی کرده از یک سری اموال وایا اگه بتونه از امضاش پشیمان بشه ایا ورثه می تونند ادعا کنند از طلای پدر

باسمه تعالی

اگر قراردادی مبنی بر انتقال سهم الارث در مقابل طلایی که از پدر گرفته امضا کرده است، الان هیچ حقی نسبت به سهم الارث ندارد

در صورت عدم امضاء قرارداد به عنوان جابجایی طلا با سهم الارث، این قرارداد اگر به عنوان بخشش، بخشیدن سهم الارث، بوده چون بخشش به فامیل نزدیک تعلق گرفته و توسط آنها تصرف شده، امکان پشیمان شدن و بازگشت وجود ندارد.
البته در هر صورت ورثه می توانند نسبت به طلای مزبور مدعی باشند مگر اینکه معاوضه ای بین آن طلا و سهم الارث صورت گرفته باشد.

کد سایت fa10222
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه ارث