آیا مصرف ماءالشعیری که با جدا کردن الکل از آبجو گرفته میشود و با عنوان بدون الکل به فروش میرسد جایز است؟
سلام آیا مصرف ماءالشعیری که با جدا کردن الکل از آبجو گرفته میشود و با عنوان بدون الکل به فروش میرسد جایز است؟ ممنون

باسمه تعالی
اگر فاقد الکل محسوب می شود، اشکالی ندارد.

کد سایت fa10151
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات