کسى که هنگام وضو، صورت و دستان خود را از پایین به بالا بشوید، درحالی که جاهل قاصر است، چه حکمى دارد؟
کسى که هنگام وضو، صورت و دستان خود را از پایین به بالا بشوید، درحالی که جاهل قاصر است، چه حکمى دارد؟ یعنی روی صورت را از بالای صورت و روی دست‌ها را از آرنج شروع نمی‌کند، ولی صورت و دست‌هایش را کاملا می‌شوید.

باسمه تعالی
هر کس در هنگام وضو، صورت و دست خود را از پایین به بالا بشوید، وضوی او باطل است؛ هر چند جاهل قاصر باشد.

کد سایت fa10084
طبقه بندی موضوعی وضو