اگر روی قالی ی قطره آب نجس بریزه که عین نجاست نداره و ما ی قطره آب پاک روش بریزیم ایا کافیه برای طهارت و اگر فرش خیس یا خشک باشه مشکلی پیش نمیاد؟
سلام اگر روی قالی ی قطره آب نجس بریزه کع عین نجاست نداره و ما ی قطره آب پاک روش بریزیم ایا کافیه برای طهارت و اگر فرش خیس یا خشک باشه مشکلی پیش نمیاد؟

باسمه تعالی

ریختن یک قطره آب، در دید عرف صدق شستن نمی‌کند. بنابراین پاک نمی شود.

کد سایت fa10048
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات