بسمه تعالی سلام علیکم پدر بچه‌ی کوچک (مثلاً ۲ ساله) خودش را (سهوا) زد و بدنش سرخ شد، می دانیم که باید یا دیه اش را برای مصلحت او مصرف کند یا بعد از بلوغ، از او حلالیت بطلبد. (فرض کنیم) یک روز، این بچه، عمدا یا سهوا، خواهر خودش را (که بلوغ شده است) زد و بدن خواهرش سرخ شد. (تمام عاقله اش هم یا در باره دیه اطلاع ندارند ، اگر هم داشته باشند عمدا نخواهند داد یا فقیر هستند، خلاصه عاقله دیه بچه را نخواهند داد). سوال: آیا پدر می تواند اینطور بکند؟: پدر این بچه را سهوا زده بود و دیه اش بر گردن پدر است. و این بچه خواهرش را زد، دیه اش بر عاقله است که آنها هم اهل این حرف‌ها نیستند که دیه را به خواهر بدهند. پدر به دخترش بگوید که، دخترم، اجازه بده دیه‌ی تو (که بر گردن بچه است)، عوض دیه‌ی من (که او را زده زودم) حساب شود. او هم راضی میشود. آیا این صحیح است و با این کار دیه بر گردن پدر ساقط میشود؟

باسمه تعالی

دیه پسر مال خود اوست و از آنجا که دیه بر گردن کودک نیست، نمیشود آن را از مال کودک پرداخت کرد.

کد سایت fa10046
طبقه بندی موضوعی دیات