آیا سوزاندن مورچه یا با آب ازمیان بردن آنها یا کشتن آنها جایز است؟
بسمه تعالی سلام علیکم در یک مجلسی، از یک روحانی، در باره کشتن مورچه سوال شد، او هم جواب داد که (قریب به این مضمون) «سوختنش جایز نیست ولی با آب میان بردن آنها جائز است ، (اگر اشتباه نکنم نیز گفته که) کشتن هم جایز است (الا سوختن، آزار به آنها نکردن) » ا) آیا دروست گفته است ؟ ب) اگر دورست نگفته، آیا الان واجب است که به آنها دروستش را بگوید ؟

باسمه تعالی


1. کشتن مورچه اگر موجب آزار یا زحمت مومن است، جایز است؛ اما اگر مزاحمتی برای کسی ندارد، کشتن جایز نیست.
2. آزار و شکنجه موجودات زنده مطلقا حرام است.
3. اعلام جواب صحیح لازم نیست، هر چند خوب است.

کد سایت fa10045
طبقه بندی موضوعی رفتار با حیوانات